Skolledarnätverket

02 maj 2022 12:00 – 16:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i skola till ännu en nätverksträff.

Program

Hur påverkar brottsutsatthet ungdomars skolgång och vilket stöd efterfrågas?

Sara ThunbergNätverksträffen leds av Sara Thunberg, fil.dr. och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Varje år utsätts ett stort antal ungdomar för brott, något som kan vända upp och ner på deras tillvaro och påverka deras möjligheter att fullfölja sin skolgång. Mot bakgrund av detta finns ett behov av stöd, men huruvida man upplever att man har fått tillgång till stöd varierar mellan ungdomar.

Nätverksträffen inleds med en föreläsning och följs av en diskussion i regionalt blandade grupper kring frågor som:
- Hur kan man arbeta stödjande för att möjliggöra att ungdomar kan fullfölja sin skolgång trots utsatthet för brott?
- Hur kan man bemöta ungdomar som blivit utsatta för brott så att de känner sig sedda och bekräftade?
- Hur hanterar man situationer där den utsatta och förövaren befinner sig i samma klass?

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 10.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55