Skolledarnätverket

05 februari 2019 13:00 – 16:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som förskolechef och rektor till ännu en nätverksträff.

Program
Kulturanalys och frirumsteorin - lär känna jordmånen och lyckas bättre med utvecklingen av förskola och skola. 
Gunnar Berg, professor emeritus, Mittuniversitetet och Carina M Koutakis, utvecklingssamordnare Hallsbergs kommuns förskolor och grundskolor berättar om kulturanalys som ett sätt att lyckas med utveckling av förskola och skola. Gunnar Berg talar om frirumsteorin som han arbetat fram under många år och Carina M Koutakis kopplar teorin till praktiska exempel.

Nätverksträffen fokuserar på:
- Skolledares, ofta utmanande, uppdrag att leda och utveckla förskola och skola.
- Frirumsteorin som ett sätt att förstå förskolans och skolans uppdrag.
- Kulturanalys som en modell för nulägesbeskrivning och identifiering av utvecklingsområden.
- Styrkor i att arbeta utifrån en bred delaktighet i utvecklingsprocesser och det systematiska kvalitetsarbetet

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender