ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Skolledarnätverket rektor i förskolan

09 oktober 2019 12:00 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Vägvisare

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar dig som rektor i förskolan till ännu en nätverksträff, denna gång med fokus på Juridik i förskolan.

Program

Nätverksträffen leds av Annica Burman, universitetsadjunkt och Magnus Kristoffersson, universitetslektor, båda verksamma vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet. Vi får del av forskningsläget inramat i ett nära och längre samtal i workshopform utifrån deltagarnas erfarenheter och funderingar. Tematiken är Ordning och trygghet i förskolan samt GDPR och sekretess i förskolans verksamhet.

Ordning och trygghet i förskolan
En fråga om fått stor uppmärksamhet under de senaste åren och som ännu idag verkar vara en viktig fråga är ordning och trygghet i förskolan. Detta har behandlats i många debatter när det gäller fel och brister i förskolan men också varit föremål för utredningar och ny lagstiftning. Förskolan lägger stora resurser här liksom flera myndigheter som har frågorna som sina uppgifter.

Frågorna har stor påverkan på förskolans pedagogiska uppdrag, barns möjligheter för lärande, känslan av trygghet och god arbetsmiljö för barnen. Många gånger blir de konkreta tillfällena en intresseavvägning mellan berört enskilt barns och andra barns trygghet och förskollärares och annan personals arbetsmiljö.

Under workshopen kommer vi efter en allmän genomgång att diskutera olika exempel och se dessa ur olika perspektiv - barn, andra barn, vårdnadshavare, förskollärare och annan personal mm – samt hur ordningskravet förhåller sig till grundläggande fri- och rättigheter enligt våra grundlagar.  

GDPR och sekretess i förskolans verksamhet
Användandet av tekniska hjälpmedel som datorer, internet med hemsidor med mera i förskolans verksamhet aktualiserar en mängd rättsliga frågor kring barns och förskollärares personliga integritet. Sedan 25 maj 2018 gäller den så kallade Dataskyddsförordningen, eller GDPR, inom hela den Europeiska Unionen och naturligtvis även i Sverige. GDPR är generellt tillämplig på i princip alla former av databaser som innehåller personuppgifter oavsett vilken form av lagringsmedia som används. Det är viktigt att ha förståelse kring frågor som vad en personuppgift är, när den får tas in och hur den ska hanteras. Inom förskolan ska dessutom hänsyn tas till sekretessfrågor.

Workshopen kommer att starta med en kort introduktion till ämnet därefter diskuterar vi tillsammans några praktiska fall och hur de ska hanteras mot bakgrund av bl.a. GDPR och sekretessregleringen.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 30 september 2019.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på lunch och eftermiddagskaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid. Vi har begränsat antal platser.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55

 

Lägg till i din kalender