Specialpedagogiskt nätverk

19 januari 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer och pusselbitar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff

Program

Inkludering – eftersträvad, men aldrig nåbar?

Thomas BarowInkludering är ett av de mest omtalade begreppen i svensk pedagogik, och en närmare reflektion och diskussion verkar behövlig. Nätverksträffen är därför uppdelad i två delar: en föreläsning och en workshop. Under föreläsningen tar Thomas Barow, nybliven professor i pedagogik vid Örebro universitet, upp inkluderingsbegreppets olika innebörder och varierande användningar. Diskussionen under workshoppen syftar till att identifiera problemområden och nya forskningsfrågor.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55