Specialpedagogiskt nätverk

02 februari 2022 15:15 – 17:00 Zoom

Pusselbitar och händer

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff.

Program

AD/HD i nytt ljus

Tomas Ljungberg webb.jpgNätverksträffen leds av Tomas Ljungberg, leg. läkare och docent i farmakologi vid Karolinska Institutet. I Sverige anses AD/HD vara ett så kallat ”neuropsykiatriskt funktionshinder” (NPF). Orsaken anses primärt vara biologisk, och att ärftlighet är den absolut viktigaste enskilda orsaksfaktorn. Man anser vidare att det finns såväl specifika neuropsykologiska avvikelser som avvikelser i hjärnans struktur.

Mot detta synsätt står den nu internationellt accepterade bilden av att AD/HD uppkommer som ett resultat av en samverkan mellan ärftliga förutsättningar och psykosociala omständigheter. Arvets betydelse är betydligt lägre än vad man tidigare trott, man har inte kunnat påvisa några avvikelser i hjärnans struktur eller funktion som är specifika för AD/HD och någon enhetlig neuropsykologisk avvikelse har inte heller kunnat påvisas.

Slutsatsen av detta blir att skolans pedagogiska arbete inte bör utgå ifrån diagnos AD/HD. Det pedagogiska arbetet bör istället utgå ifrån att varje enskild individs unika förutsättningar synliggörs.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan är stängd

På grund av det stora intresset och antal anmälda måste vi stänga anmälan i förtid.

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 10 55