Specialpedagogiskt nätverk 9 november

09 november 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Händer som pusslar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar all personal som arbetar med specialpedagogiska frågor i förskola, skola, eftergymnasial utbildning och högre utbildning till ännu en nätverksträff.

Program

Barns rättigheter i utbildning och specialpedagogik

helena 110x.jpgNätverksträffen leds av Helena Yourston, doktorand med inriktning barns mänskliga rättigheter och specialpedagogik vid Örebro universitet. Presentationen kommer att baseras på Helenas avhandlingsprojekt som undersöker lärarens roll i att utbilda barn som har intellektuell funktionsnedsättning om deras rättigheter. 

Helena kommer att presentera sin pågående forskning som handlar om undervisning för barns mänskliga rättigheter. Att lära barn om mänskliga rättigheter är ett viktigt steg mot att stärka mänskliga rättigheter internationellt. Förskolor och skolor anses vara viktiga platser för barn för att kunna utveckla förståelser, attityder och beteenden gällande mänskliga rättigheter. Dock finns det väldigt lite forskning om hur undervisning för barns mänskliga rättigheter går till gällande barn med intellektuell funktionsnedsättning.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 1 november 2023.
Deltagande är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Jenny Rosén, administratör RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address , tel. 019-30 31 38