Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk

01 mars 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Risker och möjligheter med att använda litteratur om terrorism i svenskundervisningen på gymnasiet

Karl ÅgerupNätverksträffen leds av Karl Ågerup, universitetslektor i litteraturvetenskap vid Örebro universitet.
Enligt läroplanen för svenska i gymnasiet ska eleverna utveckla förmågan att läsa och reflektera kring litteratur från andra kulturer. Litteraturen ska användas som en ”källa till självinsikt och förståelse av andra människors erfarenheter, livsvillkor, tankar och föreställningsvärldar”.

Under nätverksträffen diskuterar vi riskerna och fördelarna med att använda fiktionsprosa som handlar om terrorister i Mellanöstern. Som exempel används den algeriske författaren Yasmina Khadras roman Sirenerna i Bagdad, som handlar om en blivande al-Qaida-terrorist i Irak. Romanen, som först utkom 2006, svarar mot ett växande behov i västvärlden av att förstå och förhindra fundamentalistisk terrorism.

Karl redovisar empiriska studier med svenska elever och lärare från fyra skolor. Delvis motstridiga mål diskuteras, såsom nationell och transnationell identitetsutveckling. Vi reflekterar kring praktiska och etiska problem som politiska känslor i klassrummet, traumaexponering och våldsfascination. Slutligen samtalar vi kring möjliga lärandeaktiviteter och skissar på en lektionsserie centrerad kring skönlitteratur och terrorism.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmäl dig via denna länk senast 22 februari 2023.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55