Språkdidaktiskt nätverk

15 december 2021 15:15 – 17:00 Lokal/digital länk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet

Anders Björkvall, Eric Borgström och Daroon Yassin Falk, Örebro universitet, Maria Swenson och Evelina Tornehagen, svensklärare vid Gumaeliusskolan Örebro kommun presenterar några huvudresultat från det praktiknära forskningsprojektet Svensklärare reflekterar: Språkideologier i text och rum på högstadiet. I projektet undersöker vi tillsammans hur svensklärare i undervisningen kan förhålla sig till hur språkideologier – idéer och tankar om vad språk är eller kan vara – uttrycks medvetet eller omedvetet genom läromedel, klassrumsdesign och andra texter och artefakter. Vi intresserar oss också för hur en hållbar och generaliserbar modell för svensklärares reflektioner kring språkideologi och svenskundervisning skulle kunna se ut och implementeras. Projektet har sin vetenskapliga grund i socialsemiotiken liksom i teorier om språkideologi. Metodiskt har vi inspirerats av socialsemiotisk etnografi och lärande samtal. Vår förhoppning är att nätverksträffen ska mynna ut i en gemensam diskussion om språkideologi i svenskundervisningen och hur man som svensklärare kan eller bör förhålla sig till dessa.

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Praktisk information

Du kan delta på campus eller via länk vid denna nätverksträff. Lokal/digital länk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan öppnar v 42.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe för campusdeltagare.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55