Språkdidaktiskt nätverk

15 september 2021 15:15 – 17:00 Zoom

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Skriftliga praktiker i idrott och hälsa – en del av ämnet eller en utökad svenskundervisning?

Anna-Maija.jpgAnna-Maija Norberg, doktorand i svenska språket vid Örebro universitet, presenterar resultat från sin forskning om hur och varför texter används i ämnet idrott och hälsa och vad det är för texter som används. Efter presentationen inbjuds deltagarna till ett samtal om vilka konsekvenser en ökad textanvändning i idrott och hälsa har för elever, lärare, ämnet och skolan som helhet. Tenderar hela skolan att bli en utökad arena för svenskundervisning - och vilka är i så fall konsekvenserna för svenskämnena?

Nätverksträffen består av presentation varvat med deltagardrivna aktiviteter i regionalt blandade grupper.

Praktisk information

Nätverksträffen genomförs online via Zoom.
För att delta behöver du ha en internetuppkopplad dator med webbkamera och hörlurar med mikrofon.  Är ni flera som deltar från samma skola är det viktigt att ni har en dator per person för att kunna delta i programmet fullt ut.

Zoom är ett kostnadsfritt program för möten via internet. I ett Zoom-möte kan man, förutom att kommunicera med ljud och bild, även visa powerpoint-presentationer, filmer, dokument och webbsidor. Om du inte har Zoom installerat på din dator behöver du installera programmet alt. via browser. Information och hjälp hittar du via länken: https://zoom.us/docs/en-us/covid19.html?utm_source=website&utm_medium=postattendee&utm_campaign=COVID19FY21&zcid=3709 

Zoomlänk meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.

Välkommen!

Vid eventuella frågor eller avanmälan kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55