Språk- och litteraturdidaktiskt nätverk

17 januari 2023 15:15 – 17:00 Lokal meddelas ungefär en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Studenter diskuterar

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare och forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Akademiskt läsande på engelska

Linda E.jpgNästan hälften av all läsning som studenter förväntas göra är på engelska - i kurser där undervisningsspråket är svenska. Universitet och högskolor förlitar sig på att studenterna har med sig de kunskaper de behöver från gymnasieskolan, men forskning om studenters upplevelser av engelskspråkig kurslitteratur visar att en majoritet av svenska studenter förstår mindre när kurslitteraturen är på engelska.

Under denna nätverksträff presenterar Linda Eriksson, doktorand i engelska vid Örebro universitet, några huvudresultat från ett forskningsprojekt om akademiskt läsande på engelska med fokus på övergången från gymnasiet till universitetet. Frågor som ställs är bland andra vilka svårigheter gymnasieelever och universitetsstudenter upplever i relation till akademiskt läsande på engelska och om det finns några skillnader mellan elever som läst Engelska 6 och Engelska 7.

I den direkt påföljande workshopen funderar vi tillsammans kring hur vi kan förenkla och underlätta övergången från gymnasieskolan till universitetet.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55