Språkdidaktiskt nätverk

28 mars 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Tre studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff.

Program

Kroppsspråk som kommunikativt redskap
Marie Gelang, universitetslektor vid Örebro universitet, leder nätverksträffen som inleds med en föreläsning om kroppsspråk, hur kroppsspråk kan användas i lärarrollen och hur det kan göras till stoff i undervisningen om muntlig framställning. Därefter blir det en workshopdel om att ge respons på elevers muntliga framställningar med avseende på hur eleverna medvetet och/eller omedvetet kommunicerat kroppsligen.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälningstiden har utgått, anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender