Språkdidaktiskt nätverk

21 januari 2019 15:15 – 17:00 Lokal meddelas cirka en vecka innan nätverksträffen till den mailadress du anger i anmälan.

Tre studenter

RUC - Regionalt utvecklingscentrum välkomnar lärare, studiehandledare, skolledare, lärarutbildare, forskare med intresse för språkdidaktiska frågor till ännu en nätverksträff, denna gång med innehåll intressant för både förskola och skola.

Program

Under 2018 genomfördes en forskningscirkel med inriktning mot flerspråkighet och lärande vid Örebro universitet. Helge Räihä, universitetslektor vid Örebro universitet, beskriver tankarna bakom forskningscirkeln som fortbildningsform och hur just denna genomfördes. Deltagarna Petra Andersson, förstelärare Kumla kommun, Lena Karlsson, samordnare Kumla kommun och Jenny Stenmark, utvecklingsledare Askersunds kommun presenterar resultat från forskningscirkeln. Följande teman kommer att presenteras: framgångsfaktorer för nyanländas elevers lärande och språkutvecklande arbetssätt i förskolans måltidssituationer.

Anmälan

Individuell anmälan krävs. Anmälan är stängd.
Deltagande är kostnadsfritt. Vi bjuder på kaffe.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande kan komma att debiteras. Meddela därför eventuell avanmälan i god tid.

Välkommen!

Vid eventuella frågor kontakta
Camilla Segerlind
Evenemangssamordnare RUC - Regionalt utvecklingscentrum
This is an email address, tel. 019-30 10 55

Lägg till i din kalender