ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

20 år av systerskap för fred - möjligheter och utmaningar

10 oktober 2019 12:15 – 12:45 Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Porträttbild på Sanela Bajramovic samt ett rött fält med texten "Vidga vyerna på biblioteket".

Lyssna till en spännande lunchföreläsning med Sanela Bajramović, historiker och lektor i pedagogik vid Örebro universitet.

Det pågår ett omfattande arbete för fred jorden runt. Forskning visar att mycket av det fredsarbete som sker i konfliktdrabbade områden utförs av kvinnor.

Hur kan vi stödja vägen till en hållbar fred i dessa områden? Svaret på frågan diskuteras utifrån exempel på svenskt engagemang för kvinnors fredsbyggande i Bosnien-Hercegovina efter kriget.

Lyssna till en lunchföreläsning som både uppmärksammar vikten av internationellt stöd till konfliktområden och dilemman som uppstår i transnationella möten för fred.

Lägg till i din kalender