ÖREBRO UNIVERSITET 20 ÅR

Cirkulär ekonomi - en lösning på samhällets hållbarhetsutmaningar

11 oktober 2019 12:15 – 12:45 Huvudbiblioteket, Campus Örebro

Porträttfoto på Sabina Du Rietz samt ett rött fält med texten "Vidga vyerna på biblioteket".

Lyssna till en spännande lunchföreläsning med Sabina Du Rietz, lektor i företagsekonomi vid Örebro universitet.

Cirkulär ekonomi föreslås som en lösning på samhällets hållbarhetsutmaningar. I en cirkulär ekonomi ingår material i flöden som inte belastar vår miljö. Detta är antitesen till en linjär ’take-make-waste’-modell. När avfall och svinn blir resurser minskar beroendet av nya naturresurser och företagen kan upprätthålla produktivitet.

Dock kvarstår flera frågor – kan material återvinnas i oändlighet eller är den cirkulära ekonomin är ett ouppnåeligt ideal? Och leder cirkulär ekonomi alltid till hållbara lösningar?

Lägg till i din kalender