Läsa och analysera vetenskapliga artiklar

05 oktober 2022 12:15 – 12:45 Zoom

Bildkollage med ett foto i bakgrunden på en person som sitter vid ett bord med en bärbar dator. I förgrunden finns en stor röd triangel med texten "Lär där du är".

Välkommen till "Lär där du är". I denna föreläsning får du verktyg att använda för att effektivt läsa och analysera vetenskapliga artiklar.

När du är student möter du olika typer av texter som ställer olika krav på dig som läsare. Texterna är inte enbart komplexa utan kurslitteraturen kan ibland även vara omfattande. Vi börjar i den träfflista du får i databasen och avslutar i den specifika artikel du ser som relevant att analysera vidare.

Lär när du är här och Lär där du är är programserierna med korta evenemang som blandar föreläsningar, workshops och prova-på-tillfällen riktat till dig som student.

Alla föreläsningar är kostnadsfria och öppna för alla.