Öppen vetenskap - hur gör vi forskning mer inkluderande?

25 oktober 2021 10:30 – 11:00 Online

Texten "Open Access Week 2021" i vitt mot en blå, röd och gul bakgrund.

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap, föreläser under Open Access Week 2021.

Vad innebär öppen vetenskap mer än öppen tillgång till forskningsresultat via artiklar. Vilka andra delar inkluderas i begreppet och vem har definierat kraven från början i Sverige och Europa? Är det enbart de offentliga finansiärerna som har denna typ av krav eller ställer de privata finansiärerna likvärdiga krav? Detta är några av sakerna som tas upp i denna presentation av öppen vetenskap.

För för vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Svenska

Den 25-31 oktober är det återigen dags för det internationella evenemanget Open Access Week. Världen över delas erfarenheter och information samlas och sprids om Open Access. Läs mer på oru.se/openaccessweek.