Öppen vetenskap - hur gör vi forskning mer inkluderande?

27 oktober 2021 15:00 – 15:30 Online

Texten "Open Access Week 2021" i vitt mot en blå, röd och gul bakgrund.

Mattias Persson, koordinator för öppen vetenskap, föreläser under Open Access Week 2021.

Vad handlar öppen vetenskap om mer än om öppen tillgång till artiklar. Vilka är de andra aspekterna som inkluderas i begreppet öppen vetenskap. Vem är det som kommer med dessa krav?

För för vem? Forskare, doktorander och forskningsadministratörer
Språk? Svenska

Den 25-31 oktober är det återigen dags för det internationella evenemanget Open Access Week. Världen över delas erfarenheter och information samlas och sprids om Open Access. Läs mer på oru.se/openaccessweek.