Impact Arena: "Doing well by doing good"

05 mars 2020 11:00 – 13:00 Stockholm

Anja Skans, Tommy Berglund och Jonas Olsson.

Anja Skans, utvecklingsledare inom social hållbarhet på Skanska, Tommy Borglund, forskare i företagsekonomi och hållbarhet vid Örebro universitet och Jonas Olsson, koncernchef och VD på Danfo, medverkar vid Impact Arena den 5 mars 2020.

Mötesplats Social Innovation, tillsammans med företaget Danfo och Örebro universitet, bjuder in till en Impact Arena i Stockholm den 5 mars. Temat är ”doing well by doing good”: företagsstrategi som löser samhällsutmaningar och går hand i hand med lönsamhet.

Hur kan man genom sin affärsmodell bidra till samhällsnytta och samtidigt skapa affärsnytta? Hur styr och driver vi gemensamt arbetet som både stärker den egna verksamheten och samtidigt ger ökad social och miljömässig hållbarhet? Hur kan vi tillsammans skapa innovativa lösningar och samhällsnytta?

På denna Impact Arena inleder Tommy Borglund, forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet, med att presentera en färsk kunskapsöversikt över området hållbarhet med fokus på partnerskap och företagsstrategi kopplat till Shared Value och Collective Impact, både nationellt och internationellt.

Formatet för dagen är aktiv dialog med alla närvarande och med Tommy Borglund som moderator.

Observera att evenemanget äger rum i Stockholm!

Lägg till i din kalender