Webbinarium: Social innovation i teori och praktik

28 september 2020 13:00 – 15:00

Konstnärlig bild: En motorväg leder ut i mörkret, röda och vita streck visar på en framåtrörelse.

Digitala lösningar blir en norm i allt fler sammanhang. För en stor grupp människor skapar det nya möjligheter och underlättar vardagen. Men det finns även de som istället blir allt mer exkluderade på grund av digitaliseringen.

Webbinariet arrangeras av Partnerskapet för Sociala innovationer, Region Örebro län, Mötesplats Social Innovation, Örebro universitet och Jönköping University

Under en eftermiddag i slutet av september samlas vi som på olika sätt möter det digitala utanförskapet för att se hur vi tillsammans kan bidra till ökad digital inkludering. Förhoppningen är att denna dag ska leda till nya tankar och idéer som kan bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Vi välkomnar deltagare från såväl offentlig som privat sektor samt idéburna och ideella organisationer.

PROGRAM

13:00  Inledning
Ulli Samuelsson, forskare på Jönköping University och moderator för dagen

Föreläsning: Digitalt sist – hur ska alla komma med?
Stefan Johansson, verksam på Begripsam AB och industridoktorand på KTH                

Paus

14:00     Perspektiv på digital inkludering
- exempel från Partnerskapet för Sociala innovationer               

Panelsamtal
under ledning av Ulli Samuelsson

15:00     Avrundning och avslut

Varmt välkommen!

Här kan du anmäla dig till webbinariet!

Webbinariet spelas in och kommer delas i MSI:s kanaler efteråt.