Den andra nordiska stalkingkonferensen

08 november 2017 09:00 – 16:00 Biblioteksaulan

Välkommen till den andra nordiska stalkingkonferensen. Hur kan vi gemensamt hjälpas åt att reducera stalking i samhället?

Stalking, att förfölja, kan bäst beskrivas som ett beteende där en individ upprepade gånger kontaktar en person mot dennes vilja, vilket orsakar rädsla eller ångest. Omkring tio procent av sveriges befolkning, vilket följer samma mönster som många andra länder i Europa, beräknas bli utsatta för stalking någon gång under sin livstid, vilket gör detta till ett omfattande samhällsproblem.

Anmälan

Det går fortfarande bra att anmäla sig till This is an email address

Lägg till i din kalender