Digitalisering i Örebro

30 mars 2017 15:15 – 19:00 Hörsal B, Bilbergska Huset

Digitalisering, Smart Factory, Smart Industry, Factory of the Future… Vad betyder dessa uttryck? Hur kan vi åstadkomma bättre produkter, tjänster, produktionssystem, logistik och IT-system genom en satsning på digitalisering? Hur kan vi öka vår globala konkurrenskraft genom digitalisering?

Teknikföretagen, Region Örebro län, Örebro kommun och Örebro universitet inbjuder härmed företagen till ett digitaliseringsseminarium i Örebro, ett seminarium om dagens tekniker som kan användas och hur framtidens tekniker behöver utvecklas för att bibehålla och öka vår globala konkurrenskraft. Seminariet kommer att bjuda på konkreta exempel och möjliggöra en egen satsning på bättre produkter och tjänster och konsortiebyggande för en gemensam satsning på en mer ledtids- och kostnadseffektiv produktion och logistik som ger produkter med hög funktionell och uppfattad kvalitet.

Detta seminarium hålls den 30 mars 2017 i Hörsal B, Bilbergska Huset, Örebro universitets Campus Örebro.

Program

15.15-16.00 Digitaliserad produkt- och produktionsutveckling (Nader Asnafi)
16.00-16.45 Autonoma robotar, artificiell intelligens, IT och logistik (Amy Loutfi)
16.45-17.05 Identifierade behov inom fordonsindustrin (Nader Asnafi)
17.05-18.00 Mingel (+ mingelmat)
18.00-18.30 Diskussion: identifierade behov bland medverkande företag
18.30-19.00 Mingel
19.00 Avslutning

Anmälan

Intresserade ombedes anmäla sitt deltagande genom e-post till This is an email address senast den 28 mars.

Varmt välkomna!

Maria Svensson Hallberg
Mikael Jorstig
Region Örebro län

Britt Nordström
Monica Bellgran
Teknikföretagen

Fredrik Forsberg
Maria Silverlid
Örebro kommun

Amy Loutfi
Nader Asnafi
Örebro Universitet

Lägg till i din kalender