Disputation: Anders Bornhäll, nationalekonomi

06 oktober 2017 13:15 Hörsal M, Musikhögskolan

Anders Bornhäll, disputerar i nationalekonomi vid Handelshögskolan.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Unseen job creators and firm growth barriers: The role of capital constraints and seniority rules"

Opponent: Marc Cowling, professor, University of Brighton

Lägg till i din kalender