Disputation: Anh Mai Thi Van, nationalekonomi

22 september 2017 10:00 Södertörns högskola, sal MB503

Anh Mai Thi Van, disputerar i nationalekonomi vid Handelshögkolan

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Organizing for Efficiency: Essays on merger policies, independence of authorities, and technology diffusion"

Opponent: Lars Persson, docent, Institutet för Näringslivsforskning

Lägg till i din kalender