Disputation: Ann-Sofie Sundqvist, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

19 maj 2017 09:00 Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro, M-huset

Ann-Sofie Sundqvist disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Perioperative patient advocacy - having the patient´s best interests at heart."

Opponent: Anna Forsberg, professor, Lunds universitet.

Lägg till i din kalender