Disputation: Anna Petersén, socialt arbete

28 april 2017 10:15 HSL1, Hörsal L1 Långhuset Campus Örebro

Anna Petersén disputerar i socialt arbete vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlinges titel: "Evaluations that Matter in Social Work".

Opponent: Per-Åke Karlsson, docent, universitetslektor, Högskolan i Borås

Lägg till i din kalender