Disputation: Björn Tolgfors, idrottsvetenskap

19 maj 2017 13:15 – 17:00 Hörsal G

Björn Tolgfors disputerar i idrottsvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Bedömning för vilket lärande? En studie av vad bedömning för lärande blir och gör i ämnet idrott och hälsa."

Opponent: Jörgen Tholin, docent, Göteborgs universitet

Lägg till i din kalender