Disputation: Camilla Wistrand, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

10 november 2017 09:00 Wilandersalen, Universitetssjukhuset Örebro, M-huset

Camilla Wistrand disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Swedish operating room nurses preventing interventions to reduce bacterial growth, surgical site infections and increase comfort in patients undergoing surgery."

Opponent: Tor Monsen, docent och överläkare, Umeå universitet

Camilla Wistrand tillhör forskningsmiljön CPoN.

Lägg till i din kalender