Disputation: Carren Anyango Melinder, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

03 mars 2017 13:00 Campus USÖ, Hörsal C3

Carren Anyango Melinder disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Physical and psychological characteristics in adolescence and risk of gastrointestinal disease in adulthood"

Opponent: Seeromanie Harding, professor, Kings College London, Social Epidemiology & Nutrition, Division of Diabetes and Nutritional Sciences

Lägg till i din kalender