Disputation: Dara Rasoal, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

01 juni 2017 09:00 Hörsal G (HSG) Gymnastikhuset

Dara Rasoal disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Perspectives on clinical ethics support and ethically difficult situations: Reflections and experiences."

Opponent: Ove Hellzen, Institutionen för omvådnad, Mittuniversitetet, Sundsvall.

Lägg till i din kalender