Disputation: Emelie Strandberg, idrottsvetenskap

12 december 2017 09:00 – 12:00 Hörsal G

Emelie Strandberg disputerar i idrottsvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Skeletal Muscle Mass & Function in Older Women - Health-Enhancing Influences of Combined Resistance Exercise & Diet

Opponent: Carl-Johan Sundberg, professor, Karolinska institutet

Lägg till i din kalender