Disputation: Eva Hämberg, socialt arbete

16 juni 2017 10:15 Hörsal L2, Långhuset

Eva Hämberg disputerar i socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen.

Avhandlingens titel: "Tillsyn i teori och praktik - om statlig styrning och kontroll av socialtjänstens individ och familjeomsorg".

Opponent: Björn Blom, professor, Umeå universitet.

Lägg till i din kalender