Disputation: Eva-Lena Erixon, pedagogik

31 mars 2017 13:15 FÖ6, Högskolan Dalarna

Eva-Lena Erixon disputerar i pedagogik vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Matematiklärares kompetensutveckling online - Policy, diskurs och meningsskapande.

Opponent: Professor Andreas Ryve, Mälardalens högskola.

Lägg till i din kalender