Disputation: Gunlög Rasmussen, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

31 mars 2017 09:00 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C3

Gunlög Rasmussen disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Staphylococcus aureus bacteremia, molecular epidemiology and host immune response.

Opponent: Peter Bergman, docent, överläkare, Avdelningen för klinisk mikrobiologi, Karolinska Institutet, Stockholm

Lägg till i din kalender