Disputation Helena Isaksson, medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin

15 december 2017 09:15 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C1

Helena Isaksson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot biomedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Clinical studies of RNA as a prognostic and diagnostic marker for disease

Opponent: Ola Hammarsten, professor, Sahlgrenska akademin, Göteborg

Lägg till i din kalender