Disputation: Hélène Jenvén, pedagogik

17 mars 2017 13:15 Hörsal P2, Prismahuset, Örebro universitet

Hélène Jenvén disputerar i pedagogik vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Utsatta elevers maktlöshet. En studie om elevers sociala samvaro som förbättringsarbete i åk 8-9.

Opponent: Christina Osbeck, docent, Göteborgs universitet

Lägg till i din kalender