Disputation: Heléne Sundelin, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

08 september 2017 13:00 Hörsal C3, Campus USÖ, Örebro universitet

Heléne Sundelin disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Comorbidity and Complications in Neurological Diseases".

Opponent: Rodney Scott, professor, Department of Neurological Sciences at Vermont University

Lägg till i din kalender