Disputation: Jan Kuchálik, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

27 oktober 2017 09:00 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C3

Jan Kuchálik disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Postoperative pain, inflammation and functional recovery after total hip arthroplasty. Prospective, randomized, clinical studies.

Opponent: Mats Enlund, Docent. Centralsjukhuset Västerås

Lägg till i din kalender