Disputation: Johanna Ledin, svenska språket

17 november 2017 13:15 Hörsal P2, Prismahuset

Johanna Ledin disputerar i svenska språket vid institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Annan-orientering i masskommunicerande brevtexter. En tentativ modell."

Opponent: Docent Henrik Rahm, Lunds universitet. 

Lägg till i din kalender