Disputation: Lena Wijk, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

22 september 2017 09:00 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C2

Lena Wijk disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Enhanced Recovery After Hysterectomy

Opponent: Preben Kjölhede, Professor. Linköpings universitet

Lägg till i din kalender