Disputation: Louise Bohr-Mordhorst, medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi

21 april 2017 09:00 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C1

Louise Bohr-Mordhorst disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot kirurgi vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen.

Avhandlingens titel: Predictive and Prognostic factors in Cervical Carcinomas Treated with (Chemo) Radiotherapy.

Opponent: Preben Kjölhede, professor. Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Linköping.

Lägg till i din kalender