Disputation: Mona Ewertsson, medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap

21 april 2017 13:00 Hörsal P2 (HSP2) Prismahuset

Mona Ewertsson disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot hälso- och vårdvetenskap vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen - studier av lärande i olika arenor."

Opponent: Elisabeth Carlsson, docent, Malmö högskola.

Lägg till i din kalender