Disputation: Sahar Asadi, Datavetenskap

17 november 2017 13:15 Hörsal L2, Långhuset, Örebro universitet

Sahar Asadi disputerar i Datavetenskap vid Institutionen för Naturvetenskap och Teknik.

Avsedd examen: Teknologie Doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Towards Dense Air Quality Monitoring:Time-Dependent
Statistical Gas Distribution Modelling and Sensor Planning"

Opponent: Professor Dominique Martinez, CNRS/Loria, Nancy. 

Lägg till i din kalender