Disputation: Sara Cajander, medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin

19 maj 2017 13:00 Örebro universitet, Campus USÖ, Hörsal C3

Sara Cajander disputerar i medicinsk vetenskap med inriktning mot medicin vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Avsedd examen: Medicine doktorsexamen

Avhandlingens titel: Dynamics of the immunosuppression marker HLA-DR during the course of bacteremic sepsis.

Opponent: Per Åkesson, docent, överläkare. Infektionskliniken Lunds Universitetssjukhus.

Lägg till i din kalender