Disputation: Sara Edlund, psykologi

21 november 2017 13:15 Hörsal L1, campus Örebro

Sara Edlund disputerar i psykologi vid institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Calm down – Strategies for emotion regulation in clinical practice ".

Opponent: Liesbet Goubert, professor, Ghent University, Belgien

Lägg till i din kalender