Disputation: Ulrika Englund, handikappvetenskap

09 juni 2017 13:00 Hörsal 2, Prismahuset, Örebro Universitet

Ulrika Englund disputerar i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Samverkansprojekt - och sen då? - en uppföljande studie av samverkansprocessen kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa"

Opponent: Mikaela Starke, Docent. Göteborgs Universitet

Lägg till i din kalender