Disputation: Viktor Sjöberg, miljövetenskap

17 februari 2017 10:15 Musikhögskolan, Hörsal M

Viktor Sjöberg disputerar i miljövetenskap vid institutionen för naturvetenskap och teknik

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: Utilization of waste materials for extraction of strategic metals - a biogeochemical approach

Opponent: Christian Ekberg, professor, Avdelningen för kärnkemi och industriell materialåtervinning, Chalmers tekniska högskola

Lägg till i din kalender