Disputation: Yishen Yang, Statistik

01 februari 2017 10:15 Bion, Forumhuset, Örebro universitet

Yishen Yang disputerar i statistik vid Handelshögskolan, Örebro universitet

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: On Rank-invariant Methods for Ordinal Data

Opponent: Rolf Larsson, professor, Matematiska institutionen, Uppsala universitet

Lägg till i din kalender