Disputation: Camilla Warnicke, handikappvetenskap

16 juni 2017 13:00 Hörsal 2, Prismahuset, Örebro Universitet

Camilla Warnicke disputerar i handikappvetenskap vid institutionen för hälsovetenskaper.

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net - Interaktion och gemensamt meningsskapande"

Opponent: Anna-Lena Nilsson, professor, Institutt for språk og litteratur, NTNU, Trondheim, Norge

Lägg till i din kalender