Disputation: Marianne Boström, handikappvetenskap

15 september 2017 09:00 – 13:00 Hörsal 1, Prismahuset, Örebro Universitet

Marianne Boström disputerar i handikappvetenskap

Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Vardagslivets aktiviteter - Handlingen som terapeutiskt redskap vid återhämtning för personer med svårare psykiska funktionshinder"

Opponent: Gunilla Isaksson, bitr. professor, Luleå tekniska universitet

Lägg till i din kalender