Disputation: Houssam Albitar, reglerteknik

24 mars 2017 13:15 Hörsal T

Houssam Albitar disputerar i reglerteknik vid institutionen för Naturvetenskap och Teknik

 Avsedd examen: Filosofie doktorsexamen

Avhandlingens titel: "Enabling a Robot for Underwater Surface Cleaning"

Opponent: Mikael Ekström, Mälardalens högskola 

Lägg till i din kalender